13 octubre 2013
Nieves Maya, directora del “Colegio Carmelitas” de Vitòria

Junior Lab del BCBL: un laboratori permanent de neurociència al “Colegio Carmelitas Sagrado Corazón” de Vitòria-Gasteiz (I)

Amb motiu de la investigació per a conèixer l’estat del coneixement en neurociències aplicades a l’educació, com a directora del “Colegio Carmelitas Sagrado Corazón”, vaig contactar amb el director científic del BCBL (Basque Center on Cognition, Brain and Language) de Donostia-San Sebastián, Manuel Carreiras.

En un principi, a l’any 2010, vàrem començar a col·laborar en un projecte d’investigació: COEDUCA (Cognició i Educació), que tenia com a objectiu conèixer les causes de la dislèxia i contribuir a dissenyar politiques educatives que reduïssin el fracàs escolar. A més, proporcionaria una sèrie de pautes per a millorar el diagnòstic i la classificació de les dificultats i trastorns del llenguatge i l’aprenentatge. Les seves conclusions es van presentar al Congrés Internacional sobre Lectura i Dislèxia del Desenvolupament (IWORDD) al juny de 2013 a Donostia.

Després de l’avaluació d’aquesta col·laboració es va veure l’oportunitat que suposava per a l’avenç neurocientífic aplicat a l’educació, l’aliança entre el Col·legi i el Centre d’Investigació. Així va néixer el “Junior-lab del BCBL en Carmelitas Sagrado Corazón” a Vitoria-Gasteiz.

A les dependències del Col·legi vàrem destinar un ampli espai perquè el BCBL disposés del seu propi laboratori per a la realització de les proves neurocientífiques. Vam habilitar diferents sales per a poder portar a terme les proves de conducta, els EEG (electroencefalogrames) i les tècniques que mesuren els moviments oculars (Eye-Tracking).

A partir d’aquell moment, des de l’any 2011, es porten a terme estudis sistemàtics relacionats amb diferents temàtiques, que abasten des de la investigació cerebral bàsica fins a problemes més relacionats amb els processos d’ensenyament i aprenentatge (dislèxia, discalculia, mètodes d’aprenentatge de la lectoescriptura, bilingüisme…).

Fins a l’actualitat s’han desenvolupat pocs estudis que relacionin la neurociència amb l’educació i, encara menys, s’ha donat l’oportunitat de poder aplicar-los de forma longitudinal en el temps (estudiar l’evolució d’un alumne al llarg de la seva escolaritat). Les conclusions que es derivin de tot això seran molt valuoses per a la pràctica pedagògica a l’aula.

Al finalitzar cada curs escolar es convoca una reunió en el Col·legi, oberta a la societat en general, en la què es donen a conèixer els resultats i avenços d’algunes de les investigacions realitzades. Al juny de 2013 es presentaren les conclusions de tres estudis. Les corresponents al primer les exposem a continuació i les dels altres dos en farem referència en un segon article:

1) MIRROR KIDS

Objectiu: Investigar la tolerància a les lletres, paraules i frases escrites a l’inrevés.

Estudis recents suggereixen que els éssers humans processen de forma similar les imatges quan són presentades de forma normal i quan es troben rotades en l’eix vertical. A més, durant el procés d’aprenentatge de la lectura, en idiomes que tenen lletres similars (per exemple “b” i “d”), els éssers humans desenvolupen mecanismes d’inhibició de les imatges rodades en un mirall.

Els investigadors del BCBL confirmen que, efectivament, això és així. Els nens i nenes que acabaven d’aprendre a llegir, mostraven una facilitat sorprenent durant el processament d’oracions escrites de dreta a esquerra mentre que els adolescents i els adults, no mostraven aquesta facilitat, probablement com a conseqüència de la inhibició que el seu sistema cognitiu exerceix sobre les imatges (o mots o frases) rotades en l’eix vertical.

 


Versió en castellà