2 febrer 2018

Josefina Cambra i Giné

osefina Cambra i Giné és degana, des del 1993, del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, i actualment és presidenta del Consejo General que aplega els col·legis professionals de llicenciats en lletres i en ciències de tot Espanya.

És actualment membre del Consell Escolar de l’Estat com a personalitat de reconegut prestigi en el camp de l’educació i de la renovació pedagògica i forma part del consell de redacció de la Revista del Ministerio de Educación.
És membre del consell Assessor del Centre d’Estudis Jordi Pujol.

Ha estat Diputada al Parlament de Catalunya, VII Legislatura, eleccions del 16 de novembre de 2003 per la Federació  de Convergència i Unió.

Ha estat membre del Consell Social de la Universitat de Barcelona, organisme on ha exercit la funció de representant dels col·legis professionals, membre del Consell Escolar de Catalunya i membre del Consell Superior  d’Avaluació del Sistema Educatiu de la Generalitat de Catalunya.

Llicenciada en Ciències per la Universitat de Barcelona, té una llarga trajectòria de dedicació a l'activitat docent, tant en l'àmbit de l'escola secundària com en el de l'educació universitària i la investigació educativa. Va organitzar la delegació espanyola que va participar en la constitució del Primer Parlament Europeu dels Joves el 1988, i la que va intervenir en les sessions del 1989 i 1990, l'última de les quals va tenir lloc a Barcelona.