24 març 2011
CTESC

Jornada “El risc del fracàs escolar a Catalunya”

Transcorreguts quatre anys després de la jornada sobre l'èxit educatiu i la cohesió social, el CTESC va organitzar una nova jornada en aquest àmbit per presentar l’Informe sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya. Aquest informe, elaborat pel CTESC, té com a objectius generals, d’una banda, caracteritzar el col·lectiu d’alumnes en situació de risc de fracàs escolar i, de l’altra, identificar i prioritzar els factors que l’expliquen, amb la finalitat de fer aportacions que puguin tenir-se presents a l’hora de desenvolupar una política educativa destinada a reduir la seva incidència. A més, la jornada va comptar amb una ponència del catedràtic Mariano Fernández Enguita que va permetre contextualitzar les aportacions de l’informe del CTESC en l’àmbit del l’educació en la societat del coneixement. La cloenda va anar a càrrec de la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau.

Presentació de l'informe (PDF)
Dr. Jorge Calero, catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona i coponent de l'Informe
Sr. Xavier Riudor, director del Gabinet Tècnic del CTESC i director de l'Informe

Consideracions i recomanacions del CTESC sobre el risc de fracàs escolar (PDF)
Honorable Sr. Josep Maria Rañé, president del CTESC i coponent de l’informe

Del desapego al desenganche y de éste al fracaso: los apuros de la escuela en la sociedad del conocimiento (PDF)
Dr. Mariano Fernández Enguita, catedràtic de Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid

http://www.ctesc.cat/butlletins/jornada/index.html