1 febrer 2018

Jordi Deulofeu

Llicenciat en matemàtiques i doctor en ciències de l'educació, és professor titular del Dpt. de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la UAB des de l'any 1977. Coordina el grup de recerca PREMAT (Resolució de Problemes i Educació Matemàtica), grup de recerca de la Generalitat de Catalunya SGR0364-2009. Actualment es director del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències de la UAB i director de Màster interuniversitari de formació del professorat de Secundària de matemàtiques.