20 febrer 2010
Ferran Ferrer (Dir.) (Universitat Autònoma de Barcelona)

Informe d’avaluació del programa “pizarra digital” d’Aragó

El programa "Pizarra Digital" consisteix en la instalació de tablet pc per us individual a les classes de tercer cicle d'educació primària a l'Aragó. Va començar el 2005, i en l'actualitat hi participen el 95% dels centres públics i el 26% dels concertats.

Aquest informe avalua l'impacte del programa "Pizarra Digital" als alumnes, professors, centres i entorn dels centres públics de Primària amb dos anys d'experiència prèvia, com a mínim en el curs 2008-2009. Ha estat realitzat per un grup d'investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona, dirigit per en Ferran Ferrer.
Descarrega informe

http://www.educaragon.org/arboles/arbol.asp?guiaeducativa=41&strseccion=A1A190