20 juny 2011
Josep Oriol Pujol i Humet

Infants, els més febles també a l’estiu

Aquesta setmana finalitza el curs escolar. I arriben les notes i també el moment de decidir com organitzar la vida familiar per atendre els infants. Volem explicar una realitat que no es percep habitualment.

Colònies, campaments, camps de treball, estades lingüístiques o
esportives són una oportunitat excepcional perquè infants i joves
gaudeixin de l'estiu. Es podria pensar que les colònies són una manera
més d'ocupar el temps lliure, però cada estiu són més les mares i pares
que prenen consciència de la importància que els fills visquin aquest
període lúdic amb el màxim profit personal. Parlem d'activitats
extraordinàries que afavoreixen la socialització, els aprenentatges, el
contacte amb la natura, la convivència, integrant valors positius des de
l'exemple de monitors i monitores, molt més propers generacionalment
als infants que les famílies o els mestres. Les activitats del lleure a
l'estiu tenen un fort arrelament a Catalunya que s'ha estès com un
element més d'una societat que no vol tenir barreres i on un dels
indicadors del seu benestar és la valoració que fa de la importància de
l'educació més enllà de l'horari escolar.

A Catalunya, encara
tenim un model d'educació en el lleure excepcional. A pocs llocs més
existeix amb la riquesa, pluralitat i diversitat que tenim al nostre
país. Els reptes i les contribucions socials són de primer ordre. Les
realitats també han evolucionat, i certament la intencionalitat
educativa té múltiples cares o dimensions (agrupaments, campaments,
colònies escolars, casals, rutes...). Els centres d'esplai, les entitats
que organitzen aquest tipus d'activitats, formen part del paisatge
català per a una majoria de la societat. A l'estiu... colònies és el
normal. Però ens hem aturat mai a pensar en els milers d'infants que no
en podran gaudir?

Estem en un context social molt complicat. Amb
una profunda crisi econòmica que afecta el nostre país. Amb un nivell
molt alt d'exclusió social, i amb un nivell de fracàs escolar (30%) i de
pobresa infantil (25%) intolerable. Hem de mobilitzar allò millor de
nosaltres per a aquest gran repte social, afavorint la igualtat
d'oportunitats dels nens i nenes, que no només es juga en el marc
escolar. Fora de l'aula es construeixen notablement les identitats i les
capacitats. I també cal exercir la responsabilitat individual i
col·lectiva, la solidaritat. Segurament el paper de l'Estat es
ressituarà, i les persones i la societat civil hauran de potenciar-se.

Tanmateix,
l'educació en el lleure no és considerada un dret fonamental. I podem
assegurar que per a molts infants és fonamental per al seu
desenvolupament i la seva educació, com també ho pot ser per al futur de
la nostra societat. Cada vegada són més les famílies que han de fer
esforços molt importants perquè els seus fills puguin gaudir d'un lleure
de qualitat, o fins i tot n'hi ha moltes que no s'ho poden permetre. No
gaire lluny, en barris de les nostres ciutats, ben a prop nostre, a
poques estacions de metro o parades d'autobús malviuen famílies
d'orígens diversos sense uns recursos mínims. Per a aquestes famílies,
l'opció per als infants quan arriba l'estiu és que es quedin a casa sols
mirant la televisió o voltin per places i carrers. Aquests nens i nenes
presenten freqüentment carències afectives, sanitàries, de
desenvolupament i relacionals. En molts casos, l'experiència de les
colònies esdevé una experiència educativa i d'integració social única i
un espai ideal per suplir aquestes mancances i contribuir al seu
creixement.

Comença l'estiu; en el temps de lleure
és quan més es constaten les desigualtats socials. Però quan es tracta
dels infants i quan la diferència els exclou d'una intervenció
educativa, estem convençuts que caldria prendre'n més consciència.
L'acció preventiva del casal d'estiu i de les colònies, davant les hores
i hores de carrer, pot ser determinant per a una posterior joventut
sana. Negar aquesta oportunitat és una omissió social d'incalculables
conseqüències. Esperem que l'administració pública en prengui
consciència ajudant de forma real les famílies i entitats promotores
d'activitats educatives en el lleure, i la resta de la població
reflexionem sobre l'oportunitat de becar infants perquè puguin anar de
colònies. Becant infants a través de les entitats d'educació en el
lleure podem contribuir a un estiu més ple, donant una oportunitat per
créixer a molts infants.

http://www.avui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/425673-infants-els-mes-febles-tambe-a-lestiu.html