22 abril 2022
Departament de Drets Socials (Generalitat de Catalunya)

#InfànciaRespon

Un servei del Departament de Drets Socials, Infància Respon, protagonitza la primera campanya que la Generalitat ha pensat i dissenyat per difondre a la xarxa social TikTok i a la plataforma de streaming Twitch per tal d’arribar al públic adolescent i jove. També arribarà als reels d’Instagram.

Infància Respon és un servei públic d'atenció telefònica gratuït que té l'objectiu de prevenir i detectar els maltractaments d'infants i adolescents, posant especial atenció en els casos d'assetjament a les escoles, ciberassetjament, violència masclista en adolescents i abusos sexuals. El servei està gestionat per la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència, que és l’encarregada d’activar els protocols que corresponguin -posant-se en contacte amb altres agents, quan calgui, del sistema de salut, educatiu, de justícia, Mossos- i de mobilitzar l’equip que pertoqui. S’activa mitjançant el telèfon 116 111.

Podeu veure el vídeo d’Infància Respon per a públic adolescent i joves en aquests links:

 

https://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/generalitat_anuncia_tiktok_twitch_instagram.html