10 novembre 2013
Xavier Melgarejo (Plataforma Editorial)

Gracias, Finlandia

Què podem aprendre del sistema educatiu de més èxit.
L'escola està en crisi. El sistema educatiu espanyol es troba en l'ull de l' huracà de les lluites polítiques i de la discussió pública, sense que els successius intents de reforma educativa duts a terme fins a la data hagin evitat el fracàs escolar i millorat els resultats que obtenen els alumnes espanyols en els informes PISA. A l'altre extrem de la balança es troba Finlàndia, els alumnes destaquen com punters en comprensió lectora, domini matemàtic i coneixements científics. Com s'aconsegueix arribar a obtenir aquests resultats? Què diferencia el sistema educatiu finlandès de la resta del món? Tan dolenta és l'educació a Espanya?

http://www.plataformaeditorial.com/ficha/261/0/3812/gracias,-finlandia-.html