21 març 2014

Fundació escola emprenedors

La Fundació Escola Emprenedors promou l’esperit emprenedor i el coneixement de l’empresa entre els joves estudiants del nostre país.

http://escolaemprenedors.org/