9 abril 2009
Rafael Torrubia (coordinador), Albert Bonillo, Eduardo Doval, Beatriz Molinuevo, Yolanda Pardo i Carmen Pérez (Fundació Jaume Bofill)

Família i educació a Catalunya

L'estudi analitza les pautes educatives de les famílies catalanes amb fills i filles d'entre sis i dotze anys i la seva repercussió en els processos de socialització d'aquests nois i noies. Té en compte les variables familiars que tenen a veure amb aspectes sociodemogràfics, processos o conductes (relació família-escola, formes d'utilitzar el temps fora de l'horari lectiu, despeses en educació, pràctiques educatives, clima familiar i valors), i també les relacions entre tots aquests aspectes i les variables individuals dels nois i de les noies que tenen relació amb el seu desenvolupament cognitiu, emocional i social. Es fa un èmfasi especial en la família com a principal agent socialitzador en aquesta etapa, tot i que en diverses parts de l'estudi també es consideren altres agents, com el grup d'iguals, l'escola, els mitjans de comunicació, els avis, els cangurs, etc.

http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/496.pdf