14 juliol 2009
Maria Gutiérrez-Domènech (Documents d'Economia "La Caixa")

Factors determinants del rendiment educatiu: el cas de Catalunya

Aquest estudi analitza la relació entre els factors socioeconòmics i el rendiment educatiu dels alumnes de primària a Catalunya. L’anàlisi identifica que els estudiants més joves de la classe obtenen pitjors resultats acadèmics i que aquest desavantatge persisteix al llarg del cicle escolar. També mostra que els alumnes que van començar la seva etapa col·legial més aviat, especialment abans dels tres anys, presenten un millor rendiment. A més, l’estudi indica que un entorn menys favorable, com el que suposa créixer en famílies no nuclears o amb un nivell d’estudis baix, dificulta l’aprenentatge. De la mateixa manera, revela que els immigrants de primera generació tendeixen a obtenir resultats lleugerament pitjors que els dels alumnes nascuts a Espanya. Finalment, l’evidència existent no permet concloure que els estudiants d’incorporació tardana o educació especial exerceixin una influència negativa sobre l’aprenentatge de la resta de la classe. En canvi, l’anàlisi mostra que la lectura, l’estudi de llengües, la informàtica i la música tenen beneficis clars per al rendiment escolar.

Factors_determinants_del_rendiment_educatiu.pdf