19 novembre 2009

European Association for International Education (EAIE)

La Associació Europea per a l'Educació Internacional és una organització sense ànim de lucre que té com a principal objectiu estimular i facilitar la internacionalització de l'educació superior a Europa i arreu del món, ajudant alhora en la seva tasca als professionals actius en l'educació internacional.

http://www.eaie.org/