10 desembre 2007
Departament d'Educació

Estudi PISA 2006, avançament de resultats

Número 9 dels Quaderns d'Avaluació del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, amb un monogràfic sobre els resultats PISA 2006.

quaderns9.pdf