24 març 2013
OCDE (OECD Publishing)

Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools

Equitat i qualitat de l'educació: com donar suport a estudiants i escoles en desavantatge? Reduir el fracàs escolar genera beneficis tant per la societat com pels individus. Els sistemes educatius que obtenen millors resultats als països de l'OCDE combinen qualitat i equitat. Aquest informe de l'OCDE recomana polítiques educatives que contribueixin a fer que tots els joves completin amb èxit la seva escolaritat.
Descarrega el document

http://www.oecd.org/edu/school/50293148.pdf