29 octubre 2008
Ferran Ferrer (Fundació Jaume Bofill)

Equitat, excel·lencia i eficiència educativa a Catalunya. Una anàlisi comparada

Informe complet provisional coordinat per Ferran Ferrer per la Fundació Jaume Bofill a partir de l'anàlisi de les dades PISA 2006 a Catalunya.

Dossier de premsa (29-10-2008)

Primera presentació a la premsa (17-09-2008)

Consideracions realitzades pel Departament d'Educació de la Generalitat (31-09-2008)

http://www.fbofill.cat/?codmenu=01¬=258 Informeprovisionalcomplet.pdf