24 setembre 2009
(Caixa Catalunya - Obra social)

Els joves catalans presenten uns dèficits educatius superiors als que els corresponen per benestar econòmic

Caixa Catalunya presenta el seu Informe-09 de la Inclusió Social a Espanya que analitza les relacions entre l'exclusió social, l'educació i la salut.

L'informe de la Inclusió Social de Caixa Catalunya posa de manifest que el nivell educatiu de la població espanyola, a totes les seves capes socials, ha progressat extraordinàriament els últims anys

Segueixen existint igualment importants dèficits educatius en la població jove del país que es basen fonamentalment en el nivell d'estudis dels progenitors, sobretot el de les mares. L’abandonament escolar és 17 punts més alt quan la mare té educació primària que quan és universitària

A Catalunya es constata que existeixen importants dèficits educatius, en línia a la mitjana espanyola, però superiors als que li correspondrien per benestar econòmic

L'estudi de Caixa Catalunya assenyala que l'escolarització primerenca dels nens de llars més vulnerables, juntament amb el desenvolupament de programes per accedir a la cultura i als recursos educatius són les millors eines per a la disminució del fracàs escolar

A més l'estudi de Caixa Catalunya analitza com es relacionen diferents variables socials amb el nivell de salut, i conclou que les persones amb més factors d'exclusió social tenen més probabilitat de tenir salut dolenta. El 87% dels perfils d’exclusió social màxima, experimenten més problemes de salut.

http://www.premsaobrasocialcaixacatalunya.com/ NP_Informe_Inclusio_Social_Catalunya_2009-.pdf