2 novembre 2010
Telenotícies (Televisió de Catalunya)

Els directors de centres públics tindran més competències i responsabilitats

Continua el desplegament de la llei d'educació de Catalunya amb l'aprovació, per part del govern, d'un dels aspectes més importants: el decret de direcció dels centres escolars públics. A partir d'ara, queda molt reforçada la figura del director, que té funcions d'autoritat pública. Se li donen més competències i responsabilitats. Per exemple, els directors podran decidir com ha d'estar configurada la plantilla i quin perfil han de tenir els docents. Fins i tot tindran la potestat per demanar l'expulsió d'un professor, tot i que serà el Departament d'Educació el que hi tindrà l'última paraula.

http://www.tv3.cat/videos/3186731