5 gener 2008

elearning europa

El portal elearning europa és una iniciativa de la Direcció General d'Educació i Cultura de la Unió Europea destinada a fomentar l'ús de les TIC per l'aprenentatge al llarg de tota la vida. Es divideix en quatre serveis bàsics: directori, comunitat, newsletter i eLearning papers. Hi podreu trobar materials i fonts d'informació sobre e-learning de tota Europa, debatre i comentar aspectes relacionats amb l'ensenyament mitjançant les TIC...

http://www.elearningeuropa.info/main/index.php?page=home