22 gener 2008
Fundació Jaume Bofill

El professorat de Catalunya. Diagnosi de la situació actual del professorat

Resum presentat per la Fundació Jaume Bofill del seu estudi dirigit per Francesc Pedró que analitza l'evolució de la professió docent a Catalunya, situa les seves problemàtiques principals i proposa unes línies d'actuació en matèria de polítiques públiques que volen contribuir a resoldre aquestes problemàtiques.

http://www.fbofill.cat/?codmenu=01¬=223 Estudi_professorat.pdf