10 juliol 2010
Mariano Fernández Enguita, Luis Mena Martínez i Jaime Riviere Gómez (Obra Social Fundació La Caixa)

El fracàs i abandonament escolar a Espanya

El fracàs escolar a Espanya és un problema ben conegut i estudiat. Amb la intenció d'aprofundir-hi, aquest llibre insisteix en els processos que desemboquen en l'abandonament prematur i centra l'anàlisi en la situació, la trajectòria i els discursos dels joves tinguts per fracassats escolars.

Per a això recull les xifres disponibles, analitza la influència de factors externs i centra l’atenció en la trajectòria escolar dels que deixen els estudis abans d’hora i també en la manera com entenen ells mateixos aquest abandonament.

Aquesta reflexió intenta tenir en compte les múltiples dimensions necessàries per explicar el fracàs i l'abandonament prematur, que van des de les noves coordenades de l'educació en la societat de la informació fins a les dinàmiques internes i els instruments del sistema escolar, passant per les grans fractures socials i la tendència a la desvinculació generalitzada dels adolescents respecte a la institució educativa.

Resum informe

Informe

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/volumenes10_ca.html#vol29