17 maig 2009
Diari Avui

El fracàs escolar a Catalunya se situa en el 28,4% segons l’Estat

Les dades corresponen al 2006, i suposen uns 10 punts més que les estimacions fetes pel departament d'Educació.
Catalunya té un fracàs escolar del 28,4%, segons dades corresponents a
l'any 2006, les últimes publicades pel Ministeri d'Educació i
recollides al número monogràfic de la revista Papers d'economia espanyola dedicat a l'educació a l'Estat espanyol.

Ceuta (52%), el País Valencià (39,7%), les Illes Balears (38%),
Canàries (35,9%)  i Andalusia (34%) són els territoris amb més fracàs
escolar en l'ESO, mentre que Astúries(16,5%), Euskadi (17%), Navarra
(22,5%) i Cantàbria (22,4%) tenen el major èxit educatiu. Madrid frega
el 30% del fracàs escolar.

El fracàs escolar a l'Estat va passar del 26,6 per cent en el curs
1999-2000 al 30,8 per cent el 2005-2006. El curs 1999-2000 va coincidir
amb la finalitat de la implantació de la Llei d'Ordenació General del
Sistema Educatiu (LOGSE) i la finalització de les transferències
educatives a les comunitats autònomes.

http://www.avui.cat/cat/notices/2009/05/el_fracas_escolar_a_catalunya_se_situa_en_el_28_4_segons_l_estat_59500.php