6 març 2008
Carol Biosca (Diari Avui)

El Consell Escolar avala l’autonomia de centres

Article publicat al Diari Avui sobre el dictamen sobre el document de bases de la futura llei d'educació de Catalunya aprovat pel ple del Consell Escolar de Catalunya.

El ple del Consell Escolar de Catalunya va emetre ahir el seu
dictamen sobre el document de bases de la futura llei d'educació de
Catalunya, un informe on els representants de la comunitat educativa es
mostren crítics amb les "llacunes i ambigüitats" del text i en què
insisteixen en la necessitat de millorar i matisar aspectes claus de la
reforma, com l'autonomia de centres (capacitat d'autoorganització en la
tria de perfils professionals i adaptació del currículum), que estan
d'acord a potenciar dintre d'uns límits i amb els mecanismes de control
oportuns.

La possibilitat que els centres puguin ser gestionats per entitats
privades (un dels principals arguments, juntament amb el de
l'autonomia, que va motivar la vaga de mestres del 14 de febrer passat)
es considera, en canvi, una qüestió "controvertida i poc clara", i es
"tem" que aquesta via "pugui comportar obrir les portes a un procés de
privatització".

L'informe, elaborat per una subcomissió del Consell Escolar
coordinada pel degà de la Facultat de Ciències de l'Educació de la
Universitat Autònoma, Màrius Martínez, després de dos mesos de debat, i
que no té caràcter vinculant, va ser aprovat ahir per "assentiment"
dels 53 membres que integren el ple, en què hi ha representats tots els
agents de la comunitat educativa (inclosa l'administració). Els
sindicats USTEC-STEs i UGT, no obstant, van negar-hi el seu suport en
un comunicat enviat als mitjans de comunicació malgrat les aportacions
realitzades.

A favor de l'avaluació

Igual que amb l'autonomia de centres, l'informe del Consell Escolar
considera "adient" que es reguli a la llei l'avaluació del professorat
d'acord amb "la pràctica docent a l'aula i a la seva implicació en
l'organització dels centres". També admet l'"evidència" que un major
grau d'autonomia de centres "demana una avaluació per constatar el grau
d'assoliment dels objectius proposats".

Novament en aquest punt, matisa que aquesta avaluació ha d'estar
relacionada "d'una manera clara, transparent i decidida amb la voluntat
de millora" del sistema i no amb un interès punitiu.

El dictamen destaca igualment l'acord existent en relació amb "la
necessitat de reforçar i professionalitzar les direccions" dels
centres, tot i indicar que "cal reflectir amb més claredat els
conceptes desenvolupats en el Pacte Nacional d'Educació" i deixar clar
que "no s'ha d'anar a la creació d'un cos de directors".

Pel que fa a la professió docent, es considera que les condicions
laborals del professorat queden dibuixades "d'una manera ambigua i
inconcreta" i s'afirma que "s'han de negociar en les taules de
negociació corresponent", malgrat que es veu amb bons ulls la proposta
de carrera professional.

Algunes de les principals crítiques fan referència també al fet que
no s'hagin recollit en el document de bases "elements del pacte que es
valoren com a importants" així com el fet que no s'abordi l'educació en
un sentit més ampli (educació al llarg de tota la vida i més enllà de
l'escola) o l'"escassa referència" al parer de les famílies.

http://paper.avui.cat/ 080306diari039.pdf