10 setembre 2008
OCDE

Education at glance 2008

Resum de l'informe "Panorama de l'Educació 2008" realitzat per la Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), que destaca que la meitat dels ciutadans de l'Estat espanyol d'entre 25 i 64 anys només tenen estudis obligatoris (primària i la primera etapa de l'educació secundària). També podeu accedir a l'informe complet, així com a l'edició del 2007.

http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_39263238_41266761_1_1_1_1,00.html ocdeeducacio090908.pdf