25 febrer 2012
Xavier Martínez Celorrio i Antoni Marín Saldo (Fundació Bofill)

Educació i mobilitat social a Catalunya

Anàlisi de la mobilitat social del període comprès entre 1955 i 2005 (volum 1), i actualització amb dades del 2009 (volum 2). L'estudi desmenteix el tòpic d'una societat catalana tancada rígida i classista i mostra uns índexs alts de mobilitat; posa en evidència la importància de l'educació com a principal factor reductor del classisme d'origen, i constata com la crisi econòmica estén el risc de descens a totes les cohorts d'edat.

http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11&publicacio=547&submenu=false&colleccio=P