31 maig 2009
Enric Mª Sebastiani

Educació i esport

Web d'actualització diària editada per Enric-M. Sebastiani, col·laborador d'Edu21, que vol servir com a plataforma de trobada, de reflexió i espai per a compartir experiències, informació i documents sobre la important vinculació entre l'educació i l'esport, ja sigui a través de l'Educació Física com de l'esport -en edat escolar i en qualsevol edat- però amb clara vocació formativa i educadora.

http://educacioiesport.cat/