11 novembre 2007
Enric Roca, coordinador d'Edu21

Edu21: una iniciativa que avança

El passat 24 d’octubre Edu21, conjuntament amb el CEJP (Centre d’Estudis Jordi Pujol), va organitzar el seu primer seminari. Un dia complert dedicat a la reflexió, a l’escolta d’experts, de mestres i professors, de directors de centre i de membres d’institucions de la xarxa educativa en sentit ampli.

Edu21 aplegà més de dos-cents trenta inscrits que
matí i tarda tingueren ocasió de compartir conferències, taules rodones, la
presentació de l’obra: Reflexions sobre l’educació en una societat
coresponsable
i el lliurament del 1r Premi Edu21 d'educació que guanyà la Núria Alart i Guasch amb un treball titulat: La
teoria de les intel·ligències múltiples i la web-quest a l’aula d’acollida de
secundària
.

Pendents de publicar totes les intervencions del
Seminari volem destacar en aquestes línies l’aire fresc i rigorós alhora de la
conferència del professor J. A. Marina que ens interpel·là tot qüestionant-nos
el futur pel qual eduquem; que ens reafirmà en la idea que cal un nou model de
professor que no sigui aïllacionista; que ens convidà a donar prioritat a la
intel·ligència pràctica i a l’oferiment de recursos intel·lectuals, afectius i
ètics als nostres alumnes.

Les taules rodones serviren perquè Edu21 donés
novament la veu a diferents agents educatius sobre dues temàtiques que treballa
des del seu inici i que continuarà fent-ho en un futur: la de la xarxa de
coresponsabilitats educatives i la dinàmica entre inclusió i excel·lència en
els centres. Els ponents de la primera taula feren aportacions com les
següents: el més important de la xarxa de coresponsabilitats educatives són les
interaccions entre els seus components però on cada nòdul de la xarxa actua amb
autonomia; cal reforçar les estructures de mediació educativa i evitar que els
mitjans de comunicació en siguin les més importants, tanmateix, convé
incorporar els mitjans audiovisuals de forma decidida a les escoles; el principal
protagonista de la xarxa ha de ser el nen que ha de tenir preservar el seu
propi espai i cal garantir la participació de tots els agents perquè es produeixi
la coresponsabilització necessària.

Pel que fa a la taula rodona on assistiren diversos
directors de centres, per tractar el tema de la possibilitat de fer convergir
la inclusió amb l’excel·lència en una mateixa escola, algunes de les reflexions
foren les següents: crear un clima de centre basat en el respecte i la
confiança, amb la implicació activa de les famílies, amb un fort lideratge de
l’equip directiu, amb una clara aposta pel foment de valors, entre ells la
convivència i la gestió dels conflictes; posar-se com un objectiu per a tothom
el de l’excel·lència; propiciar un clima de treball en equip profitós i agradable;
incorporar el compromís per la renovació i bastir projectes oberts però amb un
clar sentiment de pertinença.

La conferència impartida pel Dr. J. Sarramona sobre
el futur de la recerca educativa a Catalunya serví per albirar alguns horitzons
temàtics als quals adreçar els esforços d’investigació dels propers anys: l’avaluació
de tots els elements del sistema; les estratègies eficaces per a millorar els
resultats de l’alumnat; les competències i el currículum, les TIC a
l’ensenyament, les condicions socioeducatives dels alumnes nouvinguts; els
hàbits i actituds responsables i sostenibles i el tractament escolar de la
llengua catalana.

El seminari finalitzà amb el lliurament del 1r Premi
Edu21 i amb un parlament de Jordi Pujol, president del CEJP, que valorà
l’esforç continuat i abnegat dels professionals de l’ensenyament i de totes les
persones interessades per a la millora de l’educació a casa nostra, tot
ressaltant que d’aquestes n’eren una bona mostra els assistents al seminari.

Però Edu21 no s’atura i el dia 17 de novembre ja ha
convocat la seva IV Jornada de reflexió on pretén escoltar la veu dels
professionals de l’ensenyament i de totes les persones interessades en el tema
de: L’avaluació
en educació: eina i estímul per a la millora de la qualitat pedagògica i el
compromís social
. Una jornada on un seguit de preguntes dirigiran la
reflexió en petits grups per, posteriorment, poder elaborar conclusions entre
tots els assistents i obrir nous interrogants que, per via telemàtica, faran
que el debat es vagi perllongant més enllà de la jornada com, d’altra banda,
sembla del tot lògic donada la complexitat del tema a tractar. Els successius
documents que es vagin generant arran d’aquesta participació Edu21 els posarà a
l’abast de tota la comunitat educativa mitjançant el seu web i les seves
publicacions.

L’educació a Catalunya s’apropa a moments cabdals.
Ben aviat tindrem els resultats del PISA 2006, coneixerem l’esborrany de la Llei catalana d’educació i haurem de prendre
decisions estratègiques que poden condicionar el futur de tota una generació.
Tothom tindrà responsabilitats en aquesta fase, no només per poder fer sentir
la seva veu, sinó, legítimament, per mirar d’influir en la presa de decisions
en una afer en què ens juguem la competència i dignitat dels nostres joves i la
competitivitat i prestigi del nostre país. En aquest escenari Edu21 aspira a
fer aportacions responsables, innovadores i ambicioses. I per això necessita
continuar avançant fermament, en una empresa on tothom hi és convidat.