11 març 2010
Centre d'Estudis Jordi Pujol

Editorial del butlletí 200 del CEJP

Editorial del butlletí 200 del Centre d'Estudis Jordi Pujol, on es reflexiona sobre els cinc anys d'activitat de l'entitat i es parla de la tasca d'Edu21.

http://www.jordipujol.cat/ca/cejp/articles/7788