22 juliol 2021
Direcció General de Joventut (Generalitat de Catalunya)

E-Joventut

Espai virtual de recursos per a les polítiques de joventut que la Direcció General de Joventut impulsa i posa a disposició de tots els agents que intervenen en l’àmbit de les polítiques de joventut, sobretot des de l’Administració local.

http://ejoventut.gencat.cat/ca