21 setembre 2007
Eva Salvà i Pagès

Dualitat o integració del servei públic de l’educació?

L'autora, contextualitzant la realitat actual de la doble xarxa catalana, i a partir d'una aproximació a les diverses definicions de servei públic educatiu, planteja diversos eixos bàsics i propostes pel model educatiu català, que permeti superar els binomis al seu parer maniqueistes i desfasats.

Dualitat_o_integracio_del_servei_public_de_leducacio.pdf