18 desembre 2008
Josep de Mirandés. Secretari general del Consell Superior d'Experts en Altes Capacitats (Revista Paradigmes núm. 1)

Davant del nou paradigma de la superdotació i de les altes capacitats

"La nova escola de la LOE es caracteritza per el gir complet a l’atenció a la diversitat. L’educació diferent de l’ordinària, concretada en adaptacions curriculars precises, amb caràcter bàsic, i amb la interacció permanent en el grup, situa l’aula en la perspectiva del nou paradigma de l’educació del segle XXI del Procés de Bolonya".

"Els objectius actuals més prioritaris: passen pel diagnòstic del Ministeri: «El diagnòstic de tots és el primer pas del procés educatiu. A Espanya hi ha uns tres-cents mil alumnes superdotats en les etapes d’educació obligatòria, dels
quals tan sols se n’han identificat uns dos mil (el 0,6 %). El 70 % té baix rendiment i entre el 35 i el 50 %, fracàs escolar» i el Curs Universitari que, en aula virtual, ofereix la formació específica als docents".

http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_19161822_1.pdf doc_19161822_1.pdf