30 novembre 2010
ESADE

Curs de Formació de Directors de Centres Educatius

Aquest curs que ofereix ESADE de gener a juny del 2011 té com a objectiu principal contribuir a desenvolupar les competències directives dels responsables dels centres públics i concertats, partint de les especificitats del sector educatiu no universitari i adaptant el mateix a un model de formació de directius àmpliament contrastat. Per a la seva posada en pràctica s’ha buscat un equilibri entre el professorat provinent del món de l’educació i el professorat especialitzat en la gestió.

Els destinataris del programa són els Directors i Directores de centres docents que reben finançament públic, ja siguin de titularitat pública com privada.

Centres_Educatius_11.pdf