28 febrer 2019
Josep Ma. Vilalta (dir)

Construint la Catalunya del coneixement (1985-2015)

Tres dècades que han transformat el país des de les universitats i la recerca científica

El llibre descriu tres dècades de política universitària i científica a Catalunya que han comportat la consolidació d'un sistema universitari i de recerca propi. Analitza els resultats més rellevants de la formació i la docència universitària, la recerca científica, la innovació, la transferència i la tercera missió de les universitats, la internacionalització del sistema, i l'organització, els recursos i la gestió del propi sistema al llarg d'aquests anys. Reflecteix, des de la vessant de l'anàlisi de les polítiques públiques, les grans tendències, les mancances i els factors clau, així com tot un seguit d'institucions i programes que han anat configurant l'actual sistema universitari i científic català.

http://www.editorialuoc.cat/construint-la-catalunya-del-coneixement-1985-2015