30 novembre 2020
Héctor Ruiz Martín

Coneix el teu cervell per APRENDRE A APRENDRE

El llibre Coneix el teu cervell per APRENDRE A APRENDRE, és el llibre que l’expert en neurociència i psicologia educatives Héctor Ruiz Martín ha escrit per ajudar els estudiants a desenvolupar bones estratègies d’aprenentatge: aquelles que es basen en l’evidència científica sobre com aprèn el cervell.

https://science-teaching.org/en/coneix-el-teu-cervell-per-aprendre-a-aprendre