7 gener 2009
Associació Catalana de WebQuest

Comunitat catalana de WebQuest

Una WebQuest és una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d’un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats.

Precisament, la temàtica del treball premiat per Premi Edu21 2007 tractava d'una possible aplicació dels WebQuest a l'Aula d'Acollida.

http://webquestcat.cat/