19 novembre 2021
Miquel Àngel Prats, Elena Sintes (coord.)

Com impulsar la transformació digital de l’escola

Els centres educatius tenen la necessitat d’integrar i d’utilitzar de forma eficaç les tecnologies digitals per tal de complir la seva missió essencial: educar els estudiants per viure, participar i progressar en una societat que s’enfronta a grans canvis tecnològics, culturals, econòmics, informatius i demogràfics.
Aquest document proposa un model d’aprenentatge híbrid orientat a garantir l’equitat i la millora dels aprenentatges, amb la finalitat de desenvolupar les habilitats i competències digitals de tot l’alumnat i avançar cap a un model educatiu més flexible, personalitzat i centrat en l’alumne. La proposta delimita objectius, criteris, orientacions i accions clau per articular un model d’aprenentatge híbrid a les etapes de primària i secundària tant a nivell de polítiques públiques com de centres educatius.
L’informe ha estat elaborat per Miquel Àngel Prats i Elena Sintes i amb les aportacions de 10 experts, entre els quals hi ha Enric Roca, director d'Edu21.
https://fundaciobofill.cat/publicacions/educacio-hibrida