8 desembre 2010
L. Nicolás / M. Rourera (Diari Avui)

Catalunya es refà del dèficit de llengua i matemàtiques

L'alumnat català de 15 anys obté els seus millors resultats en comprensió lectora i competència matemàtica de totes les edicions de l'informe PISA - Millora en la prova de ciències però encara està per sota de la mitjana de l'OCDE

El pessimisme que envaïa el sistema educatiu d'ençà de l'informe PISA
2006 –en què Catalunya es va situar per sota de la mitjana de l'OCDE en
les tres competències avaluades (llengua, matemàtiques i ciències)– va
donar pas ahir a l'optimisme, en fer-se públics els resultats de
l'última avaluació. “Hi ha una millora en les tres competències
avaluades, que és especialment rellevant en la comprensió lectora”, va
afirmar Jorge Calero, president del Consell Superior d'Avaluació del
Sistema Educatiu a Catalunya.

L'últim estudi mundial de l'alumnat
de 15 anys, corresponent al 2009, no només torna a situar Catalunya per
sobre de la mitjana de les economies més desenvolupades en l'àmbit de la
comprensió lectora i la competència matemàtica; sinó que són els
millors resultats mai obtinguts en un informe PISA, que es va començar a
elaborar el 2000. En canvi, tot i que s'ha millorat el resultat en la
prova de ciències, encara està per sota de la mitjana de l'OCDE i lluny
dels resultats obtinguts en els informes dels anys 2000 i 2003, en què
es va superar el llindar del 500 punts.

Segons Calero, aquesta
millora global es deu “als esforços” de professors i centres, així com a
les polítiques educatives per donar més suport als estudiants i als
centres amb més dificultats.

També va subratllar la importància
d'haver introduït la cultura de l'avaluació –amb proves com la que de
sisè de primària– “que permet conèixer els dèficits i realitzar millores
en el sistema educatiu”. Tampoc s'ha d'ignorar que gràcies a aquestes
proves l'alumnat s'està habituant a respondre qüestionaris amb límit de
temps, similars als de l'informe PISA.

Des dels moviments de
renovació pedagògica, el mestre i psicòleg Ricard Aymerich destaca que
el millor resultat és que “ens treuen el complex i el trauma que teníem
de ser molt dolents i ens deixarà treballar tranquils”.

Millor que l'Estat

Els
resultats de comprensió lectora situen l'alumnat català al nivell del
de Suècia o Alemanya i supera amb escreix, 17 punts, el de l'Estat. No
obstant, Madrid i Castella i Lleó passen davant de Catalunya, amb una
diferència de només cinc punts.

En les altres competències, els
resultats catalans també són millors que la mitjana estatal, però hi ha a
davant fins a vuit comunitats autònomes.

 

http://www.avui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/342592-catalunya-es-refa-del-deficit-de-llengua-i-matematiques.html