12 juny 2021

Catalunya 2022

El 2 de juny del 2020 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’acord GOV/69/2020 pel qual es va crear el Grup de Treball Catalunya 2022, un òrgan col·legiat assessor del president de la Generalitat i del Govern, amb l’objectiu d’incorporar el talent d’àmbits i disciplines ben diferents i comptar amb el compromís de la societat civil en la definició de polítiques orientades a garantir la competitivitat i el desenvolupament del país en els escenaris futurs que es poguessin derivar de la covid-19.

Els membres del Grup de Treball Catalunya 2022 s’han autoimposat el criteri de seleccionar accions raonablement possibles en les circumstàncies actuals del país, sense entrar en especulacions polítiques o econòmiques, i centrant-se en aquelles que es puguin iniciar en un curt termini encara que el seu assoliment no sigui immediat. Aquestes accions no només van dirigides a la Generalitat de Catalunya sinó que també interpel·len altres entitats públiques i privades del país. Per fer aquesta tasca han establert diàleg amb centenars de persones i entitats -entre les quals Edu21-, i es va fer una crida a la ciutadania que va permetre rebre més de 1.400 propostes d’accions concretes.

https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/catalunya-2022