Butlletí: 63

Analitzem el microsistema educatiu (editorial)

Els ajustaments que ja estem fent, així com els que possiblement encara ens calgui abordar en el sistema educatiu català, ens exigeixen destriar molt bé allò veritablement essencial que cal preservar del que no ho és.

Saber-ne més

Benestar acadèmic i acció tutorial (col·laboració)

La nostra vol ser una aportació en el camp de la Psicologia de l’Educació, orientada a detectar la presència de la dimensió afectiva –el benestar acadèmic– de la personalitat dels nostres estudiants i la seua predicció, des de l’actuació del tutor/a

Saber-ne més

La màgia de llegir i escriure (col·laboració)

Sabem que el llenguatge és l’expressió més sofisticada de l’evolució de l’espècie humana i un dels elements que més ens diferencia de la resta d’espècies. El domini de la lectura representa un pas encara més sofisticat i un objectiu prioritari en el

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

Educación, hándicap e inclusión: Una lucha familiar contra una escuela excluyente


Aquest llibre és un exemple de com, a vegades, les pràctiques de la institució escolar poden resultar contràries als principis d’inclusió que diu vol defensar. La narració de l’experiència de Rafael Calderón –primer ciutadà de l’Estat espanyol amb sí
Saber-ne més

WEB RECOMANAT

Els sons del català


En aquest espai web trobareu un conjunt de recursos i materials que s’han elaborat per Facilitar l’ensenyament de la fonètica catalana en totes aquelles assignatures de de l’ensenyament superior i, també, de l’ensenyament secundari i d’altres enseny
Saber-ne més

ISSN 1988-544X