Butlletí: 60

Del neguit al canvi (editorial)

Contenció pressupostària; increment d’hores de docència; disminució del temps de coordinació; reducció del sou; paralització d’obres de millora; projectes d’innovació o de reforma a baix cost… Són els signes dels temps actuals. El sistema educatiu

Saber-ne més

Els avis a l’escola (col·laboració)

Podem llegir en el passat butlletí 58 d’Edu21 un article del Sr. Jaume Sarramona presentant una reflexió sobre el paper dels avis en l’educació. No cal dir que les seves paraules tenen un contingut

Saber-ne més

El fracàs de l’educació comprensiva? (col·laboració)

La proposta d’una educació bàsica comprensiva (tots els alumnes en una mateixa aula al llarg de tota l’escolarització obligatòria) va tenir des del primer moment tants defensors com detractors, aquests darrers especialment en el nivell secundari. El

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

Educació i mobilitat social a Catalunya


Anàlisi de la mobilitat social del període comprès entre 1955 i 2005 (volum 1), i actualització amb dades del 2009 (volum 2). L’estudi desmenteix el tòpic d’una societat catalana tancada rígida i classista i mostra uns índexs alts de mobilitat; posa
Saber-ne més

WEB RECOMANAT

RSA


Web de la RSA, entitat britànica fundada el segle XVIII que coordina, entre d’altres, projectes educatius en els camps de la innovació curricular, la democràcia i la justícia social.
Saber-ne més

ISSN 1988-544X