Butlletí: 31

La prova de primària: un bon element per a la reflexió (editorial)

El passat 11 de juny el Departament d’Educació féu públic un avançament de resultats de la denominada “Prova d’avaluació de sisè curs d’educació primària 2009”. Per primera vegada es procedia a avaluar de forma universal a tot l’alumnat de sisè de pr

Saber-ne més

Imatge i prestigi de la professió docent (i II) (col·laboració)

Existeix una opinió generalitzada que la formació del professorat no es troba al nivell de les exigències que avui té la professió docent, i això tant respecte al curriculum formatiu com a la seva durada, vinculació amb la pràctica o criteris per acc

Saber-ne més

Els principis del mètode vivencial en l’aprenentatge del català com a llengua d’ús per a l’alumnat nouvingut (I) (col·laboració)

La massiva incorporació d’alumnat procedent de l’estranger als nostres centres és un fet. Tant és així que si comparem els objectius, l’entorn, les metodologies i les dinàmiques de les nostres escoles actuals amb les de fa només deu anys enrere, no t

Saber-ne més

Màrius Martínez: “Bolonya ha d’avançar, però no a qualsevol preu” (col·laboració)

Màrius Martínez, pedagog de reconegut prestigi en el camp educatiu, ha estat degà de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, membre del consell de Govern de la mateixa universitat i vicepresident de la “Conferencia de Decanos y Directores de

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

Guia per a l’avaluació de competències en ciències de l’activitat física i de l’esport


Emmarcada en el procés de convergència a l’Espai europeu d’educació superior (EEES) i en un canvi de paradigma pedagògic que comporta la reflexió al voltant de les competències, aquesta guia coordinada per
Saber-ne més

WEB RECOMANAT

European Schoolnet


Iniciativa de la Comissió Europea que té per objectiu establir una xarxa telemàtica educativa per facilitar la comunicació entre les escoles d’Europa.
Saber-ne més

ISSN 1988-544X

Butlletí

Subscriu-te

Fes-te amic

Fes-te amic

Referents

veure més