Butlletí: 24

Ara el calendari (editorial)

Malgrat que el conseller d’Educació digui que són ben capaços de fer dues coses alhora, el cert és que el nostre sistema educatiu mostra clars signes d’esgotament a l’anar rebent setmana sí, i setmana també, propostes que es superposen unes a les alt

Saber-ne més

Emotivitat i aprenentatge a la professió docent (col·laboració)

Malgrat els dilemes que indaguen en la naturalesa i la funció de la motivació en l’aprenentatge, l’estreta correlació entre la dimensió emocional de l’ésser humà i la seva capacitat d’aprendre en una circumstància determinada és acceptada universalme

Saber-ne més

Què és això de Bolonya? (I) (col·laboració)

Segurament mai el nom d’aquesta ciutat italiana havia estat tant en boca de tothom com en aquests darrers dos mesos. Bolonya es vincula a una reforma universitària que s’ha convertit en font de controvèrsia social, però … realment és prou conegut e

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

La formació professional a Espanya. Cap a la societat del coneixement.


L’objectiu d’aquest estudi és oferir una anàlisi del sistema de formació professional espanyol, identificant les seves principals característiques així com els reptes als quals haurà de fer front en un futur immediat. L’autor examina el procés de tr
Saber-ne més

WEB RECOMANAT

Comunitat Smart


La Comunitat Smart és un espai creat per Smartplanet -sota la direcció d’Eduard Punset- per difondre el coneixement científic. Disposa d’un fòrum on es poden plantejar temes de debat, i un smartlab on es recull contingut original sobr
Saber-ne més

ISSN 1988-544X