Butlletí: 2

Els professionals al servei del sistema? O el sistema al servei dels professionals que tenen l’encàrrec d’educar? (editorial)

“Només un dibuix de nova i progressiva corresponsabilització basada en la confiança mútua i en les competències de cadascú, pot permetre recuperar les energies suficients per seguir treballant per a la millora de la qualitat educativa en el nostre pa

Saber-ne més

Quin és el repte principal que afronta l’educació en els propers anys? (col·laboració)

… Hi ha un plantejament de mínims on busquem molt coneixement extern i racional i poc coneixement intern, emocional i sensorial. Podríem ajudar més a formar personalitats, criteris morals, competències emocionals, curiositats vitals, motivacions, h

Saber-ne més

L’escola del futur (col·laboració)

…L’escola del futur és aquella que ens la sentim com a pròpia, aquella que ens transmet sentiments d’ acolliment, de respecte, de confiança, que ens transmet il·lusió, entusiasme, interès, que ens fa crítics, inconformistes, solidaris, que ens fa a

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

WEB RECOMANAT

The CEM Centre (The Curriculum, Evaluation and Management Centre) de la Universitat de Durham


Interessant web d’un centre que es dedica com a objectiu prioritari a proporcionar indicadors a escoles i universitats per a l’establiment i avaluació de polítiques educatives . És la unitat més gran de recerca educativa d’una universtitat britànica
Saber-ne més

Reseñas Educativas


Una web on podeu trobar publicades (i baixar en pdf) gran quantitat de “resenyes” de llibres sobre educació de publicació recent, tant de treballs acadèmics com pràctiques educatives d’arreu del món. Interessant per orientar la lectura …
Saber-ne més

ISSN 1988-544X