Butlletí: 19

L’escola digital fa camí (editorial)

El passat 21 de novembre, Edu21 celebrà la seva VII Jornada de reflexió adreçada als professionals de l’educació sota el títol genèric: Avancem cap a l’escola digital? I amb el subtí

Saber-ne més

Comentaris i propostes al projecte de la LEC (i II) (col·laboració)

Professorat Seguint amb l’anàlisi del Projecte de Llei d’educació que iniciarem en l’article anterior, s’indica com hauria de ser la formació inicial del professorat i la possibilitat de du

Saber-ne més

Recursos econòmics per als centres: més enllà del “cafè per a tothom” (col·laboració)

Edu21 planteja aquest mes de novembre un debat profundament necessari i molt engrescador: què poden fer els centres educatius (públics i concertats) per obtenir més recursos, més enllà d’aquells que l’administració finança fruit de la planificació ed

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

Qui té raó? El permanent debat dialèctic en l’educació


“Qui té raó? El permanent debat dialèctic en l’educació” està estructurat en forma de diàleg entre dos suposats professionals de l’educació, els quals encarnen dues posicions que, en cadascun dels temes tractats, es podrien considerar antagòni
Saber-ne més

WEB RECOMANAT

PLOTEUS – Portal on Learning Opportunities throughout the European Space


PLOTEUS (un portal sobre oportunitats d’aprenentatge a Europa) és la resposta a les conclusions dels Consells Europeus de Lisboa i Estocolm (març 2000 i març 2001) que convidaven, tant a la Comissió Europea com als Estats Membres, a crear un servei d
Saber-ne més

ISSN 1988-544X