8 maig 2008
Marc Antoni Adell (Diari Avui)

Bon ensenyament

Carta a la bústia del Diari Avui comentant l'article "Bon ensenyament?" d'Enric Roca, publicat el passat 4 de maig al Diari Avui.

Efectivament, com apunta el professor Enric Roca al seu article Bon ensenyament? (AVUI,
4-04-08), no ens trobem davant d'un simple problema de disciplina, als
nostres centres educatius. La qüestió és més complexa i profunda.
Perquè el tema afecta les nostres escoles -especialment a secundària-,
la seua organització i el seu funcionament. I, per tant, el professorat
i altres professionals que hi treballen, i les famílies, que han
d'implicar-s'hi del tot, recolzant els professors -especialment els
tutors-. I l'administració educativa -i la local- en aixoplugar
iniciatives i programes de diversificació i integració. I tot
l'entramat social, per donar resposta als reptes del temps i sempre a
favor d'un ensenyament de qualitat i universalitzat, on l'alumnat és
protagonista principal i a qui ens devem, sense reserves.
http://paper.avui.cat/article/opinio/125574/bustia.html 080508diari004.pdf