3 setembre 2010
Enric Roca (Diari Avui)

Aules digitals

"En el món educatiu disposem de molts experts a fer sempre el mateix però de forma diferent". “La digitalització efectiva no passa per l'anunci que milers d'alumnes disposaran del seu portàtil o que els llibres impresos seran substituïts pels electrònics”.

Segons anuncia el govern de Catalunya, en el curs que ara comença la
meitat dels centres de secundària disposaran d'ordinadors portàtils per
utilitzar a classe i a la llar. Les seves aules estaran dotades de
pissarra digital, connexió Wi-Fi i continguts digitals per anar
substituint progressivament els llibres de text impresos per llibres
electrònics. És el denominat programa Educat 1x1 (un alumne, un
portàtil). En la publicació Info-Catalunya que publica la
Generalitat (núm. 24, agost 2010) es diu: “Quan arriba a classe,
l'alumne obre el portàtil i accedeix a la plataforma virtual de l'escola
per seguir els continguts que dirigeix el mestre”. I hom es pregunta:
en això consisteix la digitalització de les aules? Quin model didàctic
d'ensenyament i aprenentatge hi ha al darrere de la proposta Educat 1x1?
Obrir els portàtils tots alhora cada dia per seguir un llibre
electrònic en lloc d'un d'imprès?

Som de l'opinió que la
digitalització de les aules és absolutament necessària. Més discutible
és si cada noi i noia ha de tenir un portàtil per ser utilitzat
individualment i, sovint simultàniament, amb la resta dels seus companys
d'aula. Ja ens fem càrrec que impulsar l'adquisició per part de les
famílies d'un portàtil per a cada alumne –independentment que estiguin
subvencionats al 50%— obliga a haver de justificar la seva propietat i
el seu ús també a la llar, la qual cosa porta a demanar que l'estudiant
s'emporti cada dia a casa el portàtil amb independència de si ja a la
llar en disposa d'un o no, cosa que no deixa de ser paradoxal en temps
de crisi. Tenim una administració incapaç de prendre mesures atenent la
diversitat de situacions i sempre n'acaba prenent de tipus
uniformitzador. L'ús del material digital per part de l'estudiant a casa
seva es podria haver aconseguit igualment disposant del seu propi
escriptori a la xarxa (al núvol, en argot informàtic), la qual
cosa faria superflu haver de traginar un portàtil cada dia amunt i avall
amb el cost que suposarà per a les famílies cada vegada que es
produeixi un deteriorament, pèrdua, robatori, etc.

La
digitalització efectiva no passa per l'anunci que milers d'alumnes
disposaran del seu portàtil o que els llibres impresos seran substituïts
pels electrònics (una mesura que obliga a una reflexió prèvia seriosa);
ni tampoc per la implementació d'un programa de forma accelerada sense
deixar temps per a una formació acurada dels professionals, per a la
realització de les instal·lacions necessàries en els centres i per poder
disposar d'una oferta de material pedagògic digital prou variada i de
qualitat.

La digitalització educativa significa la implementació
d'un nou llenguatge que exigeix un canvi de mentalitat docent.
Representa obrir l'aula a la xarxa, és a dir, al món. No hem entès què
comporta si la reduïm al recanvi d'eines antigues per les tecnològiques i
continuem fent el mateix de sempre. Les màquines no canvien les
mentalitats. Pensar que produirem una “immersió” tecnològica que
comportarà el canvi de mentalitat docent és d'una gran ingenuïtat. En el
món educatiu disposem de molts experts a fer sempre el mateix però de
forma diferent. L'aula, com més digital sigui, menys s'assemblarà a la
tradicional perquè trenca els límits dels espais i temps escolars, de
les disciplines tancades i dels professors transmissors, obre la
possibilitat a un autèntic aprenentatge personalitzat i fa compatible el
treball en equip i els processos compartits –també amb altres persones,
institucions, etc., de qualsevol part del món–. L'aula digital fa caure
els murs de l'exclusivitat escolar del coneixement. Tanmateix, les
escoles i els docents no han de perdre allò fonamental que els dóna
sentit: l'establiment de lligams de qualitat entre els alumnes, i entre
ells i els seus mestres, com l'aprenentatge més fonamental que seguirà
justificant l'escola per més que es digitalitzi.

http://avui.elpunt.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/253435-aules-digitals.html