12 febrer 2021

Atlas of the future: educació

Projectes sobre educació recollits a l'Atlas of the Future, projecte que s’inspira en el talent i l’energia de persones d’arreu del món, tot treballant per resoldre els grans desafiaments als quals ens enfrontem i crear un món millor. Com a entitat sense ànim de lucre creada a Barcelona i Londres, té la missió de “democratitzar el futur” a través del diàleg amb les persones.

https://atlasofthefuture.org/ca/?sfid=129&_sft_project_theme=educacio