5 març 2008
Consell Escolar de Catalunya

Aportacions del Consell Escolar de Catalunya al document “Bases per a la Llei d’Educació de Catalunya”

Informe del Consell Escolar de Catalunya sobre el document "Bases per a la Llei d'Educació de Catalunya" que recull les aportacions dels diversos sectors que hi són representats, en forma d'indicacions que es formulen en termes de valoració crítica i de propostes i suggeriments de cara a la redacció de la futura llei.

aportacions_bases.pdf