16 octubre 2019
Xavi Prado Feliu, psicòleg escolar, orientador psicopedagògic de l’Escola Sant Jaume de la FEP

Ajudem, aprenem… Creixem. Els programes aprenentatge-servei (APS) a l’Escola Sant Jaume FEP

Una proposta integral d’educació en valors, educació emocional, emprenedoria i inclusivitat dels 3 als 18 anys

1r premi aprenentatge servei Ciutat de l’Hospitalet del Llobregat 2019. Ed.Santillana

 

Aquest projecte neix a partir de la realitat de la nostra ciutat de L’Hospitalet del Llobregat, del barri Collblanc-Torrassa, i per tal de donar resposta a les necessitats educatives dels nostres alumnes i del nostre entorn amb la finalitat de millorar-lo.

 

Des de ja fa uns 12 anys l’escola es planteja curs darrera curs la revisió, actualització i introducció de diversos projectes educatius de Servei a la Comunitat i d’Aprenentatge-Servei (ApS) en les diferents etapes educatives (des de P3 fins 2Btx) en un projecte comú, transversal i integral basat en un model pedagògic que fomenta l’experimentació, la participació activa, la interdisciplinarietat i la cooperació.

Creiem fermament en l’efectivitat de l’aprenentatge entre iguals. Des de fa molts anys desenvolupem projectes en què els alumnes més grans es converteixen en un referent pels més petits de l’escola. En el dia a dia del centre, alumnes de cursos superiors “apadrinen” alumnes més joves; els hi organitzen activitats de lleure, d’aprenentatge, esportives… I pels alumnes més grans l’experiència en alguns casos es converteix en un projecte d’emprenedoria en què ells organitzen la major part de les activitats, o s’organitzen per grups cooperatius per desenvolupar el projecte. En general sempre es treballa amb la metodologia de Projectes, i sovint des d’un plantejament interdisciplinari. I és a partir d’aquestes experiències que en els darrers cursos desenvolupem, en diversos nivells, diferents Projectes Aprenentatge-Servei (ApS) i Serveis Comunitaris amb algunes entitats i institucions del barri, la ciutat i el país.

Alguns dels projectes es centren en la mateixa escola i en la nostra comunitat educativa. És aquesta experiència prèvia de servei, d’ajuda i suport, el que garanteix que els posteriors projectes ApS i Serveis Comunitaris es desenvolupin amb èxit. Així, doncs, especialment a l’ESO i al Batxillerat desenvolupem diferents projectes ApS que es basen en un treball en xarxa amb altres entitats i institucions del barri i la ciutat. La integració del servei a la comunitat i les tasques de voluntariat amb l’aprenentatge de competències, valors, continguts i habilitats, són la clau d’aquests projectes tan enriquidors pels alumnes i per la comunitat, donant resposta a necessitats reals del nostre entorn, i especialment amb les persones més vulnerables o amb més necessitats (en el nostre cas: malalts mentals, gent gran, gent que passa fam…).

Amb aquests programes de servei i voluntariat, els alumnes tenen l’oportunitat de cooperar, responsabilitzar-se, ser solidaris, exercir la ciutadania, experimentar el valor de l’esforç, empatitzar, planificar, innovar, ser creatius, resoldre problemes, créixer com a persones…. tot aportant una millora a les persones i institucions amb qui col·laborem. Tots els projectes ApS que desenvolupem, així com d’altres iniciatives educatives de l’escola, es basen en el marc de la justícia social, l’educació en la solidaritat i la cooperació, la defensa dels drets humans tot promovent el pensament crític, la consciència, el compromís social i la sensibilització vers el medi ambient i la sostenibilitat.

Un altre dels trets d’identitat de la nostra escola és l’aposta per l’educació de la diversitat i l’escola inclusiva. Tenim alumnes amb necessitats educatives especials derivades de la seva discapacitat física, psíquica o del seu trastorn psicològic. Des de ja fa 11 cursos disposem d’un SIEI (abans USEE): “Els Peixos / El Taller” amb 10 alumnes, força integrats en la dinàmica del seu grup-classe i amb la vida de l’escola. Ells també són protagonistes d’alguns d’aquests projectes ApS de forma molt activa i significativa.

També vull destacar un altre dels pilars del nostre projecte educatiu que ens identifica i que vertebra moltes de les nostres intervencions educatives, des de fa ja força temps: l’Educació Emocional i l’Educació en Valors. D’entre altres, desenvolupem un programa d’Educació Emocional i Competències Socials des de P3 fins 2Btx que dona coherència i facilita força aquesta proposta educativa. Tanmateix, darrerament, hem anat introduint alguns projectes d’Emprenedoria en diferents nivells educatius que han enriquit força la nostra proposta educativa, i que també han col·laborat en millorar l’oferta de projectes ApS i Serveis a la Comunitat.

I, per suposat, l’escola sempre ha estat compromesa i oberta a la comunitat, al barri, a la ciutat… entenent que el nostre projecte educatiu va més enllà de les parets de l’aula i es basa en un model actiu, obert, participatiu, col·laborador i interdisciplinari amb l’objectiu de la innovació i la millora de la qualitat educatives.

Els projectes són força variats i diversos. En concret treballem els següents àmbits: acompanyament a l'escolarització: “Creixem plegats” (1Btx amb Ed. Infantil); “Programa TEI de prevenció del bullying”  (4t ESO amb 1r ESO…); “Ajuda pròxima a altres persones” (APS Banc Aliments); “Creixem plegats” (1Btx amb Centre de Salut mental…); Intercanvi generacional: “Les àvies ens expliquen contes” (1Btx amb Residència d’avis); Medi ambient: “Projecte Setmana Verda”, “Taps solidaris”, “Eskamot verd”…; Solidaritat i cooperació: “Projecte Setmana de la Solidaritat”; “Cursa solidària”; “Joves solidaris”…; Promoció de la salut: “Projecte SIEI-fruita”; “APS Banc de sang”...

No oblidem tampoc la difusió i socialització d’aquests projectes per tal d’optimitzar-los i consolidar-los mitjançant xarxes socials i mitjans de comunicació. A tall d’exemple, posem l’enllaç a un vídeo on es mostren algunes imatges dels projectes APS, així com les valoracions que en fan alguns dels alumnes: https://www.youtube.com/watch?v=4cGybgtlcS8&t=21s  també l’enllaç d’una de les notícies que es va emetre a TV L’Hospitalet sobre un dels projectes: https://www.youtube.com/watch?v=drPamyVudDg

...Ajudar, ….aprendre… i créixer…. amb els Projectes Aprenentatge-Servei (ApS) i els Serveis Comunitaris!!!

 

.