30 gener 2013
Montserrat Grañeras (IFIIE), Patricia Díaz-Caneja (IFIIE), Natalia Gil (IFIIE) (Ministerio de Educación)

Actuaciones de éxito en las escuelas europeas

Prenent com a punt de partida els resultats presentats en aquest estudi en relació amb els diversos models d'agrupament de l'alumnat i de participació de les famílies i de la comunitat, i la seva connexió amb l'èxit escolar, aquest document presenta una sèrie de propostes d'acció en aquestes àrees, destinades a tres grups concrets: administracions educatives, professorat, direccions i famílies i comunitat.
.

actuaciones.pdf