24 juliol 2008
Rosario Ortega (dir.), Rosario Del Rey, Francisco Córdoba, Eva M. Romera

10 Ideas Clave. Disciplina y gestión de la convivencia

Aquest llibre concep la disciplina com a part de la convivència escolar i reflexiona sobre l’actitud necessària per afrontar les tasques professionals que es relacionen amb les normes, les convencions i la convivència diària als centres. Les idees clau plantejades ajuden a respondre preguntes com ara: Podem decidir si hem de treballar, o no, la disciplina al centre educatiu? És possible donar resposta als problemes d’indisciplina sense partir de l’anàlisi de la disciplina? Quines, quantes i com han de ser les normes escolars? Quins criteris cal seguir per decidir i executar les normes sense ser-ne presoners?

http://www.grao.com/libros/ficha.asp?ID=672